ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸ الی ۱۵

پنجشنبه‌ها ساعت ۹ الی ۱۳

آدرس

دفتر بین الملل : تهران، بلوار میرداماد، خیابان دکتر محمد مصدق( نقت شمالی)، کوچه هشتم، پلاک ۱۵

دفتر مرکزی: بندرعباس، داماهی ( کوی فرهنگیان)، کوچه شهید پرویز صفایی (گوهران ۲۵)، پلاک ۲۱

دفتر دانشگاهی : بندرعباس، بلوار پردیس، مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی (فاز۹)، واحد فناور

ایمیل

نظرات پیشنهادات، انتقادات : Support@ipjp.ir

تماس : Info@ipjp.ir

تلفن تماس با ما

تلفن دفتر مرکزی : ۳۳۶۷۱۷۹۷(۷۶)۹۸+

تلفن دفتر بندرعباس  : ۳۳۶۶۲۳۸۰(۷۶)۹۸+