دکتر محمدحسن محمدپور

هیئت مدیره

دکتر هدایت الله دلاکی

هیئت مدیره

مهندس حسن رنجبری

هیئت مدیره

مهندس لادن اسفندی نژاد

مدیر امور داخلی

مهندس بنیامین رنجبری

مسئول دپارتمان ساخت و تولید

دکتر ارسلان اردشیری باوندپور

مسئول دپارتمان پروازهای هوایی

سبحان شکری

بنیان‌گذار فانداچین

علی دولیخانی

مسئول مجله فانداچین

محمدحسین پیش‌دار

مسئول امور اداری