دکتر محمدحسن محمدپور

هیئت مدیره

دکتر هدایت الله دلاکی

هیئت مدیره

مهندس حسن رنجبری

هیئت مدیره

مهندس لادن اسفندی نژاد

مدیر امور داخلی

دکتر ارسلان اردشیری باوندپور

مشاور

مهندس بنیامین رنجبری

مسئول دپارتمان ساخت و تولید

سبحان شکری

بنیان‌گذار فانداچین

علی دولیخانی

مسئول مجله فانداچین

محمدحسین پیش‌دار

مسئول امور اداری