تماس باما

آدرس

بندرعباس، رسالت شمالی، بلوار پردیس، حد فاصل بیمارستان خلیج فارس و چهارراه پردیس، مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی، شرکت ایده‌پردازان جوان پارسی

تلفن

07633662380

ایمیل

info@ipjp.ir